اولین کنفرانس فرصت‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز- تاریخ‌های مهم
تاریخ‌های مهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/25 | 
 
دریافت نسخه نهایی مقاله‌ها تا ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
ارزیابی و اعلام نتایج داوری تا ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
نام نویسی بدون تأخیر تا ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
نام نویسی با تأخیر تا ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
زمان برگزاری کنفرانس ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷
        
نشانی مطلب در وبگاه اولین کنفرانس فرصت‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز:
http://aec2019.khu.ac.ir/find.php?item=1.88.19.fa
برگشت به اصل مطلب