اولین کنفرانس فرصت‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/25 | 
1ـ دریافت و بررسی مقاله در کنفرانس منوط به ارسال نسخه کامل مقاله مطابق الگوی نگارش خواهدبود.
2- 
مقالات باید مستخرج از فعالیت اصیل پژوهشی در یکی از زمینه‌های کنفرانس و دربرگیرنده نتایج تحقیقاتی نگارندگان باشد.
3
ـ پذیرش مقالات بر اساس نتایج داوری آنها صورت می‌پذیرد.
4
ـ مقاله‌های پذیرفته شده نهایی در مقاله‌نامه کنفرانس (کاغذی و الکترونیکی) منتشر خواهد شد.
5
ـ چاپ مقاله‌های پذیرفته شده منوط به نام‌نویسی و حضور دست‌کم یکی از نگارندگان در کنفرانس است.
قالب ارسال مقاله
از پژوهشگران گرامی دعوت می‌شود مقاله‌های خود را به زبان فارسی یا انگلیسی مطابق قالب نگارش مقالات آماده و از طریق سامانه کنفرانس  ارسال کنند.

همچنین از نویسندگان محترم خواهشمندیم کاربرگ حق نشر را به دبیرخانه کنفرانس ارسال کنند. 
راهنمای نگارش مقالات کنفرانس (فرمت مقالات)، قالب پوستر و اسلایدهای ارئه شفاهی کنفرانس و کاربرگ حق نشر مقاله از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

  راهنمای نگارش مقاله  قالب پوستر و اسلایدهای ارائه شفاهی  کاربر گ حق نشر

نشانی مطلب در وبگاه اولین کنفرانس فرصت‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز:
http://aec2019.khu.ac.ir/find.php?item=1.67.20.fa
برگشت به اصل مطلب